Kereskedő tanfolyam EFEB online képzés

Képzési lehetőségek kereskedelme, Tanfolyami összefoglaló

Tartalom

  képzési lehetőségek kereskedelme

  Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges Képzés célja A képzés célja korszerű üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek, szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, KKV-k kereskedelmi, logisztikai, marketing tevékenységének irányítására, ismerik a vállalati minőségmenedzsment szervezésének, felügyeletének menetét és gyakorlatát, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés folytatásához mester ciklusban.

  A 7 féléves képzés során a hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati képzési lehetőségek kereskedelme birtokába jutnak.

  képzési lehetőségek kereskedelme

  A képzés alapvetően gyakorlatorientált, amelyhez alapos és korszerű közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek kapcsolódnak. Ennek megfelelően a hallgatók tanulmányaik első időszakában közgazdaságtani, gazdasági matematikai, üzleti statisztikai, informatikai ismereteket, s ezekre is alapozva üzleti alapozó ismeretanyagot sajátíthatnak el, melyek felölelik a jog, marketing, szervezeti és humán menedzsment, számvitel, pénzügy, vállalati gazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan alapjait.

  képzési lehetőségek kereskedelme

  A képzés második évétől a hallgatók szakmai általános ismereteket is kapnak, melyek bevezetik őket a piackutatás, marketingkommunikáció, fogyasztói magatartás, logisztika, minőségmenedzsment, kereskedelmi vállalatok gazdálkodásának a rejtelmeibe.

  A szakmai ismeretek elmélyítését szolgáló specializáció-választás a 4.

  képzési lehetőségek kereskedelme

  A szakon hat specializáció közül választhatnak a hallgatók. A Külkereskedelmi Karon választható specializációk nappali és levelező képzés A marketingkommunikáció specializáció célja, hogy a képzési lehetőségek kereskedelme hallgatók képesek legyenek a marketingkommunikáció eszközrendszerének a vállalati, valamint ügynökségi alkalmazására, a folyamatok megtervezésére, irányítására.

  képzési lehetőségek kereskedelme

  A marketingmenedzsment specializáció a termelő vagy szolgáltató vállalat marketing tevékenységének irányítására, a marketing eszközrendszerének és módszereinek vállalati alkalmazására, a nemzetközi marketinggyakorlat ismeretére tesz képessé.

  A digitális marketing specializáció célja, hogy a hallgatók elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az átalakuló digitális világ kihívásairól, és képesek legyenek ezekre releváns választ adni üzleti, illetve marketing szempontból mind vállalati, mind ügynökségi környezetben.

  képzési lehetőségek kereskedelme

  A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon választható specializációk nappali és levelező képzés A kereskedelem  specializáció az hogyan keresnek pénzt az internetes oldalak kapcsolatos tudásanyagon túl, átfogó ismeretet ad a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdasági tevékenységéről, működéséről, a stratégiai gondolkodásról, valamint az ügyfél- és vevőkapcsolatok fenntartásához szükséges eszközök alkalmazásáról.

  A specializáció célja, hogy hozzájáruljon a kereskedelmi érzék és az elemző készség kialakításához, valamint ismertesse a kereskedelmi szakma összefüggésrendszerét.

  A képzés folyamán az egyéni felkészülés súlyának növelésével, illetve a kiscsoportokban végzendő projekt jellegű feladatokkal a rendszerben való gondolkodás képességét is fejleszteni kívánjuk. A tanulmányi idő alatt széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek. A jelentkező több nyelvből választhat angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia, a KKK-n továbbá kínai, japán koreai, arab.

  Képzési idő.

  A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók — konzulenseik segítségével — a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg. A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.